Corona | Covid-19

Mundbind

Der er krav om mundbind når du rejser dig fra bordet og går op til cafeen og bestiller mad og drikkevare. Mundbindet skal ikke bæres når du sidder ved bordet.

Coronapas

Du skal bruge coronapas i bl.a. svømmehaller, legelande og badelande medmindre arrangøren mv. sikrer, at der er 100 eller færre besøgende indendørs eller 1.000 eller færre besøgende udendørs. Kravet gælder for personer på 15 år og derover.

Tre veje til coronapasset

Et coronapas er dit bevis på, at du opfylder en af følgende tre betingelser:

  • At du enten er vaccineret 1. gang for mere end 14 dage siden eller færdigvaccineret for covid-19.
  • At du har været smittet med covid-19 inden for de seneste 240 dage.
  • At du er testet negativ for covid-19 inden for de seneste 72 timer.

Er du undtaget for coronapas?

Følgende personer og områder er undtaget for coronapas:

  • Børn under 15 år.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.